Start


Małgorzata Gajdziewska- polska trębaczka jazzowa i kompozytorka. Urodzona w Trzebiatowie nad Regą, wychowała się w Szczecinie. Tam też rozpoczęła swoją edukację muzyczną w Państwowej Szkole Muzycznej II Stopnia w klasie prof. B. Rymaszewskiego. Poza tym równocześnie studiowała Informatykę i Ekonometrię na Uniwersytecie Szczecińskim (studia magisterskie) i uczyła się jazzu w Szkole Muzyki Rozrywkowej (w klasie prof. A. Majewskiego).
Edukację jazzową kontynuowała na Univeristät für Musik und darstellende Kunst Graz (Austria) w klasie prof. E. Holnthanera, Royal College of Music Stockholm (Szwecja) w klasie prof. C. Olanderssohna i w Hochschule für Musik und Theater Hamburg (Niemcy) w klasie prof. C. Stöttera i prof. S. Meinberga.
Jako trębaczka i kompozytorka współpracowała z wieloma znakomitymi muzykami i zespołami, m.in.: Filharmonią Szczecińską, Ladies First Symphony Orchestra, Ladies Feeling Quintet, KUG Stage Band, KUG Big Band, HGM Jazz Orchestar, Cook Composers Ensemble, Ed Partyka Tentet, HfMT Big Band, HfMT Filmmusik Orchester, Ostatnim Przystankiem Postępu itd.